Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Dokumenty a texty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroky pápeža Františka o potrebe ochrany stvorenstva a životného prostredia

 • Encyklika Laudato si´o starostlivosti o náš spoločný domov

  Tu si môžete stiahnuť encykliku svätého otca Františka: Laudato si
 • Ochranou prírody odpovedáme na Božiu lásku

  Vatikán 9. februára 2015 – Kresťania sú povolaní ochraňovať stvorenie, zdôraznil pápež František v dnešnej rannej svätej omši, slávenej v Dome sv. Marty. Boh neskončil s tvorením vesmíru, on neustále udržiava to, čo vytvoril, poznamenal Svätý Otec vychádzajúc z úryvku Knihy Genezis (1,1-19) v prvom čítaní, ktorý rozpráva o stvorení sveta. Následne na základe state ...
 • Svätý otec poľnohospodárom: Znovuobjaviť lásku k zemi ako „matke“

  Vatikán 31. januára 2015 – Svätý Otec sa stretol s členmi združenia poľnohospodárov. Dnes v Klementínskej sále prijal 200 členov konfederácie Coldiretti, združujúcej v Taliansku podnikateľov, ktorí priamo pracujú v poľnohospodárskej výrobe, pri príležitosti 70. výročia vzniku organizácie. „Pomenovanie «priami pestovatelia», odkazuje na slovo «pestovať, obrábať, kultivovať», čo je typicky ...
 • Starostlivosť o životné prostredie v príhovore mladým Filipínčanom

  Ďalšou oblasťou, do ktorej ste povolaní prispieť, je starostlivosť o životné prostredie. A to nie iba kvôli pravdepodobnosti, že vaša krajina, viac ako iné, môže byť vážne zasiahnutá klimatickými zmenami. Ste povolaní, aby ste sa starali o stvorenstvo nielen ako zodpovední občania, ale aj ako Kristovi nasledovníci. Ohľad na životné ...
 • Pápež František pripomenul Deň ochrany stvorenstva

  Vatikán 1. septembra 2014 – Svätý Otec po nedeľnej spoločnej modlitbe Anjel Pána s veriacimi na Námestí sv. Petra pripomenul, že v dnešný deň, 1. septembra, sa v Taliansku slávi Deň ochrany stvorenstva, vyhlásený miestnou konferenciou biskupov. „Tohtoročná téma je veľmi dôležitá: «Vychovávajme k ochrane stvorenstva, pre zdravie našich dedín a miest». Žičím tomu, aby ...
 • Rešpekt k prírode v encyklike pápeža Františka Svetlo viery

  Viera nám v zjavení lásky Boha Stvoriteľa umožňuje viac rešpektovať prírodu, rozpoznať v nej gramatiku, ktorú zostavil On. V nej nám bol zverený príbytok, aby sme ho pestovali a opatrovali. Pomáha nám nájsť modely rozvoja, ktoré sa nezakladajú iba na užitočnosti a zisku, ale považujú stvorenie za dar, za ktorý všetci dlhujeme; učí nás rozpoznať ...
 • Sv. František vydáva svedectvo o úcte ku všetkému, čo Boh stvoril

  „Najvyšší, všemocný, dobrý Pane… Buď pochválený… so všetkým svojím stvorenstvom“. Takto sa začína Chválospev sv. Františka. Láskou k celému stvorenstvu, k jeho harmónii. Svätec z Assisi vydáva svedectvo o úcte ku všetkému, čo Boh stvoril a ako to stvoril, bez ničivého experimentovania so stvorenstvom. Pomáha mu rásť do väčšej krásy a do tej podoby, ako ...
 • Božie stvorenie – nie bezohľadne využiť, ale urobiť z neho záhradu

  Chcel by som pozvať všetkých, aby sa zamýšľali nad tým, čo povedala Aparecida o Amazónii, aj nad dôraznou žiadosťou rešpektovať a chrániť celé stvorenie, ktoré Boh zveril človeku nie preto, aby ho bezohľadne využil, ale aby z neho urobil záhradu. (Z príhovoru svätého otca Františka brazílskym biskupom 27. júla 2013 v Riu de Janeiro)
 • Stať sa Božími nástrojmi milosrdenstva a ochrany celého stvorenstva

  Toto je teda pozvanie, ktorým sa obraciam na vás všetkých: prijmime milosť Kristovho vzkriesenia! Nechajme sa obnoviť Božím milosrdenstvom, nechajme sa milovať Ježišom, dovoľme, aby moc jeho lásky pretvorila náš život; a staňme sa nástrojmi tohto milosrdenstva, kanálmi, cez ktoré môže Boh zavlažovať zem, chrániť celé stvorenstvo a dať zakvitnúť spravodlivosti a pokoju. (Z veľkonočného posolstva ...
 • Povolanie chrániť celé stvorenie

  Chráňme Krista vo svojom živote, aby sme ochraňovali iných, aby sme ochránili stvorenie! Povolanie ochraňovať sa netýka iba nás kresťanov, ale má dimenziu, ktorá presahuje a je jednoducho ľudská, dotýka sa všetkých. Je to povolanie chrániť celé stvorenie, nádheru stvorenstva, ako to hovorí kniha Genezis a ako nám to ukázal sv. František z Assisi: Znamená ...
 • V chudobe milovať a chrániť stvorenstvo ako sv. František

  František je mužom pokoja. Takto sa zrodilo toto meno v mojom srdci: František z Assisi. Muž chudoby, pokoja, muž, ktorý miluje a chráni stvorenstvo, práve vo chvíli keď sami máme so stvorenstvom nie veľmi dobrý vzťah, však? Je to muž, ktorý nám dá toho ducha pokoja, chudobný muž… Ach, ako by som si želal Cirkev ...
 • Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi

  Publikáciu, ktorá je výsledkom práce Environmentálnej subkomisie KBS, si môžete stiahnuť tu:  pdf