Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Publikácie subkomisie

Všetky naše publikácie si môžete stiahnuť vo formáte pdf:

 

Ochrana stvorenstva v živote kresťana. Zborník z konferencie, Ľutina 25.-26. mája 2018. Bratislava : Konferencia biskupov Slovenska, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôda ako Boží dar a jej zodpovedné využívanie v súčasnom svete. Zborník prednášok z rovnomennej konferencie konanej v Ľutine 22.-23. mája 2015. Prešov : Environmentálna subkomisia KBS a Gréckokatolícke arcibiskupstvo, 2015

 

 

 

 

 

 

 

Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická ochrana prírody v cirkevnom spoločenstve. Prešov : Petra, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráňme stromy pri cirkevných objektoch. Leták, 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO OKO. Katechézy environmentálnej výchovy v rámci náboženskej výchovy. Banská Bystrica : Diecézne katechetické centrum, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresťanstvo a vzťah človeka k stvorenstvu. Zborník prednášok z rovnomennej konferencie konanej v Prešove dňa 17. októbra 2003. Prešov : Petra, 2003

 

 

 

 

 

 

Ostatné publikácie:

Starostlivosť o náš spoločný domov. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2017

tento zborník je možné zakúpiť vo fakultnej knižnici Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave