Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Zomrel Ing. Daniel LEŠINSKÝ, PhD., člen Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska

Podľa informácii od príbuzných v noci zo 7. na 8. októbra 2020 zomrel Ing. Daniel Lešinský, PhD., člen Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska, ochranár, ekologický aktivista a environmentálny inžinier. Rodák z Vranova nad Topľou, žil a pôsobil v Trenčíne a v Zvolene. Bol otcom syna Jakuba. Pán si ho povolal vo veku nedožitých 46 rokov života.

Z jeho aktívneho života

Mal vždy mnoho dobrých nápadov, ktoré pretavil do aktívnej práce. Zapájal sa do rôznych projektov a bol nadovšetko činný v aktivitách zameraných na ochranu životného prostredia a prácu s mládežou. Veľmi často sa vyjadroval v médiách k ekologickým témam. Bojoval proti používaniu pesticídov v lesnom hospodárstve, ale aj za čistotu ovzdušia. Jeho aktívny život bol naplnený hodnotami, ktoré sám vyznával. Bol otvorený a priateľský. Bol veľmi múdry a nadaný vo svojom odbore a rozhľadený aj v ďalších oblastiach. Naplno sa venoval tomu, čo ho najviac oslovilo a za čo sa snažil v živote bojovať, a tým bol zdravý a kvalitný život s čistým ovzduším pre všetkých. 

Vyštudoval na Fakulte ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene. Počas štúdia absolvoval pobyty v Maďarsku, Nemecku, Nórsku a Dánsku. V rokoch 1999 – 2003 ukončil doktorandské štúdium zamerané na biodegradovateľnosť a ekotoxicitu biologicky rozložiteľných polymérov s výskumom v Rakúsku na BOKU, IFA v Tullne.

Od roku 2003 bol aktívny v treťom sektore a práci na projektoch zameraných na ochranu životného prostredia a ovzdušia. Bol koordinátorom projektu Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a kvalita potravín v SR, členom občianskeho združenia CEPA – Centrum pre podporu miestneho aktivizmu a koordinárotom platformy Agro-eko fórum. V roku 2005 spoluzaložil občianske združenie CEPTA – Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy so sídlom vo Zvolene, v ktorom bol od založenia dodnes predsedom.

V rokoch 2008 – 2013 bol členom predstavenstva európskej organizácie Pesticides Action Network, PAN-EUROPE so sídlom v Bruseli, ktorá sa venuje pesticídom a ich negatívnym dopadom.

Od roku 2010 reprezentoval európske mimovládne organizácie v expertnej skupine Fruit and Vegetable Advisory Group, pri Európskej komisii v Bruseli.

Vo Zvolene v roku 2011 spolu s priateľmi zakladal a rozbiehal Lokálnu potravinovú komunitu LPK-Zvolen, ako jeden z možných systémov CSA – komunitou podporovaného poľnohospodárstva. Bol vegetarián. V roku 2014 kandidoval za poslanca Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, mandát však nezískal.

Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Danielom Lešinským bude vo štvrtok 15.10. 2020 o 14:00 hod. vo farnosti Trenčín – Orechové.

V blaženom zosnutí večný pokoj daruj, Pane, tvojmu vždy spomínanému služobníkovi Danielovi a zachovaj mu večnú pamiatku!

Comments are closed.