Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Konferencia Ochrana stvorenstva v živote kresťana

V dňoch 25. – 26. mája 2018 sa v Ľutine (okr. Sabinov) uskutoční environmentálna konferencia s názvom Ochrana stvorenstva v živote kresťana, ktorú usporiada Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS), pod vedením predsedu prešovského arcibiskupa a metropolitu. Mons. Jána Babjaka, SJ.

Príspevky prizvaných odborníkov a odborníkov – členov komisie odznejú 25. mája. Dňa 26. mája bude Ekovýchovný deň, kedy sa budú konať viaceré podujatia, napríklad Sv. liturgia za ochranu stvorenstva (arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ), interaktívne prednášky k praktickej ochrane prírody, program pre deti s animátormi, informačno-vzdelávací program s praktickými ukážkami (ochrana netopierov v kostoloch, stromy pri sakrálnych objektoch, organizácia akcií/táborov pre deti v súlade s princípmi ochrany životného prostredia, ekologické bývanie, lokálne potraviny – komunitou podporované poľnohospodárstvo, ďalšie témy – domček, domček, kto v tebe býva alebo tvoríme hotely pre hmyz, tvorivé dielne, s odpadom si poradíme, včely a včelári – nejde len o med).

Konferencia bude ukončená ďakovným akatistom.

ES KBS srdečne pozýva do Ľutiny verejnosť, deti aj dospelých, najmä na zaujímavé akcie Ekovýchovného dňa: „Pripomeňme si, že ochrana stvorenstva je poslaním kresťana“.

Program konferencie:

25. máj 2018 – prednášky
9.00 – 9.30 hod. – registrácia
9.30 – 12.00 hod.I. prednáškový blok
12.00 – 13.00 hod. – obed
13.00 – 16.00 hod. – II. prednáškový blok
14.30 – 15.00 hod. – káva, čaj:

Zborník z konferencie už bude vytlačený.

26. máj 2018 – Ekovýchovný deň
9.30 – 10.30 hod. – Sv. liturgia za ochranu stvorenstva (o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ) – v bazilike
10.30 – 11.15 hod. – dopoludňajší blok s interaktívnymi prednáškami k praktickej ochrane stvorenstva – prírody
Súbežne vonku program pre deti s animátormi z eRka (napr. vytvoriť spoločný výtvor k téme – obrovský strom s nápadmi ako…

11.30 – 13.00 hod. – Aktivity na stanovištiach – informačno-vzdelávací program s praktickými ukážkami
1. ochrana netopierov v kostoloch
2. stromy pri sakrálnych objektoch
3. akcie/tábory pre deti v súlade s princípmi ochrany ŽP
4. bývame ekologicky
5. lokálne potraviny, komunitou podporované poľnohospodárstvo
6. domček, domček, kto v tebe býva (tvoríme hotely pre hmyz)
7. namaľuj si svoju tašku – tvorivá dielňa
8. s odpadom si poradíme
9. včely a včelári – nejde len o med (miestny včelár, materiál poskytne Tilia)

13.00 – 14.00 hod. – Obedňajšia prestávka – k dispozícii bude obed formou guľášu, ďalšie občerstvenie ponúka bufet
14.00 – 16.00 hod. – Aktivity na stanovištiach – pokračovanie (+ hry pre deti?)
16.00 – 16.30 hod. – Ďakovný akatist.

Comments are closed.