Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Medzinárodná konferencia v Užhorode za účasti zástupcov Environmentálnej subkomisie KBS

Zástupcovia Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS) prof. RNDr. Jozef Terek, PhD., a Ing. Martin Ceľuch, PhD., sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie Spolupráca medzi občianskou spoločnosťou a cirkvou pri ochrane prírody vo Východnej Európe – spoločná ochrana stvorenstva, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7.-9. októbra 2016 v Užhorode na Ukrajine.
Člen ES KBS prof. RNDr. Jozef Terek, PhD., predniesol príspevok “Sme súčasťou veľkej Moravy”, v ktorom analyzoval náboženské pomery, ale aj vývoj poľnohospodárskej krajiny s kritickými poznámkami k jej dnešnému využívaniu.
Na konferencii bolo vytvorené priateľské prostredie, ktoré nastolilo viaceré nové smery práce v oblasti vzťahu „občianska spoločnosť – cirkev – ochrana stvorenstva“. Odznelo množstvo kvalitných a inšpirujúcich príspevkov zaoberajúcich sa predmetnou témou, ktorej je potrebné venovať ďalšiu pozornosť pri intenzívnej medzinárodnej spolupráci.

Comments are closed.