Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Iniciatíva za čisté prostredie vo farnostiach Prešovskej archieparchie

V sobotu 28. mája 2016 dopoludnia sa vo farnostiach Prešovskej archieparchie uskutoční „Iniciatíva za čisté prostredie v našich farnostiach“, ku ktorej pozval kňazov a veriacich prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.
Pôjde o archieparchiálny environmentálny deň, ktorým chcú jeho účastníci v duchu encykliky Svätého Otca Františka Laudato Si’ prispieť k čistote prostredia. Svätý Otec v nej okrem iného píše: „Zdá sa, že zem, náš domov, sa čoraz viac premieňa na obrovskú skládku smetí. Na mnohých miestach planéty starší ľudia s nostalgiou spomínajú na krajinu minulých čias, ktorá je dnes zaplavená odpadkami“ (LS 21).
Bude to deň spojený so zberom a separáciou odpadkov vo farnostiach, hlavne v okolí chrámov, farských budov, cintorínov či pri potokoch, prípadne v priľahlom lese a pod., a to v spolupráci s mestskými či obecnými úradmi, ktoré zabezpečia napr. odvoz odpadkov na určenú skládku odpadu.
Prešovská archieparchia chce takýmto spôsobom ukázať ľudský a kresťanský prístup k prírode, k Božiemu stvorenstvu, k nášmu spoločnému domovu a prispieť k poznaniu, že aj ničenie prírody je hriechom a mnohých povzbudiť k udržiavaniu čistoty životného prostredia.
V niektorých farnostiach sa z objektívnych príčin táto iniciatíva uskutoční v náhradných termínoch v sobotu 4. júna alebo v sobotu 11. júna 2016.

Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

Comments are closed.