Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Dosť bolo kultúry vyhadzovania – k zodpovednému nakladaniu s odpadmi (Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko, 2016)

Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko

Dosť bolo kultúry vyhadzovania

Kedy ste naposledy držali v ruke nejaký odpad? Pred hodinou, dvoma, určite nie viac ako pred pár hodinami. Odpady sú našim každodenným spoločníkom, väčšinou ich neriešime, končia v koši. Pritom za každým odpadom je kus prírody a každý jeden odpad, či je to papier, plast alebo batéria, skrýva veľké množstvo materiálu a energie. Preto v spoločnom koši na ostatný komunálny odpad by malo končiť odpadu čo najmenej, no pohľad do kontajnerov na našich sídliskách tomu nenasvedčuje. Pritom až viac ako 80% odpadu vieme vytriediť!

Cirkev si naliehavosť témy životného prostredia a odpadov uvedomuje stále viac. Vo svojej, dnes už i medzi neveriacimi slávnej encyklike o ochrane spoločného domova Laudato si´ (Buď pochválený), pápež František kriticky popisuje javy dnešnej doby ako konzumizmus, odpad, kultúra vyhadzovania a pod.:  „Zdá sa, že zem, náš domov sa čoraz viac premieňa na obrovskú skládku smetí. Na mnohých miestach planéty starší ľudia s nostalgiou spomínajú na krajinu minulých čias, ktorá je dnes zaplavená odpadkami. … Okrem toho vieme, že sa vyplytvá približne 1/3 vyprodukovaných potravín, a potraviny, ktoré vyhadzujeme ako by sme brali zo stola chudobným.“ Tento neutešený stav stále viac pociťujeme aj u nás na Slovensku a žiaľ aj v našej krásnej prírode pozorujeme stále viac nerozložiteľného odpadu. Podstata kultúry vyhadzovania neexistuje mimo nás, začína v našich rozhodnutiach a každý z nás pritom môže s úsmevom kráčať cestou radostnej skromnosti. Ako? Je potrebné začať tu a teraz postojom, že aj ja osobne sa chcem čo najviac priblížiť k dokonalému ekosystému stvorenstva so 100% recykláciou, teda bez odpadov. Stačí sa držať niekoľkých zásad zodpovedného nakladania s odpadmi u nás doma, v škole, v práci, či vo farnosti:

  1. Predchádzam vzniku odpadov – konám tak aby odpad podľa možnosti ani nevznikol, napr.: kompostujem bioodpad, pijem vodu z vodovodu, či z prameňa; kupujem len to, čo skutočne potrebujem, pri nákupoch používam vlastné vrecká a tašky; kde to je možné, využívam vratné obaly, vyhýbam sa jednorazovým nádobám; uprednostňujem darčeky, ktoré sa časom nevyhodia – výlet, koncert, športové podujatie, divadlo, jazda na koni, dobrý domáci koláč a pod.
  2. Opätovne využívam to, čo sa využiť dá, cez blízkych, darovaním alebo požičaním, cez bazáre, second-handy, centrá opätovného použitia, opravné servisy, uprednostňujem trvanlivé a opraviteľné veci pred jednorazovými, medzi priateľmi alebo v komunite zdieľam knihy, CD/DVD, hračky, športové či domáce náradie a pod.
  3. Všetok vzniknutý odpad triedim, bežne sa v obciach zbierajú cez triedený zber plasty, papier, sklo, kovy, prípadne VKM (viacvrstvové kombinované materiály – „tetrapaky“) a bioodpad. Batérie. žiarovky a žiarivky sa spätne zbierajú v predajniach, pneumatiky v pneuservisoch, staré lieky v lekárňach, elektronika v elektropredajniach… Každá obec  má mať podľa platného zákona o odpadoch zavedený triedený zber odpadov vrátane vlastného zberného dvoru. Ak nemáte takúto možnosť doma alebo v práci – pýtajte si od obce kontajnery, príp. farebné vrecia na jednotlivé materiály. Triedený zber väčšiny materiálov (paier, plasty, sklo …) by mal byť od 1. 7. 2016 pre obec bezplatný, náklady budú hradiť organizácie zodpovednosti výrobcov.
  4. S potravinami zaobchádzam tak, aby som ich nemusel vyhadzovať – uvážený výber pri nákupe, spracovanie, primeraná porcia, vhodné uskladnenie, prípadné rozdelenie.
  5. Odpady v žiadnom prípade nespaľujem ani nevyhadzujem do prírody.

Tieto zásady by nám mali pomôcť znížiť produkciu zvyškového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach Slovenska z dnešných priemerných 330 kg (!) na obyvateľa a rok na menej ako 50 kg. Dobrým triedením podporíme recyklačný priemysel, pomôžeme tak vytvoriť dlhodobé pracovné miesta, zvýšime materiálovú sebestačnosť Slovenska, ktoré je dnes závislé na dovoze materiálov a energií. Dnes na Slovensku skládkujeme až 80% komunálnych odpadov, pritom recyklovať, resp. inak zhodnotiť by sa dalo viac ako 85% z nich.

Na tomto mieste vyzývame tiež kompetentné orgány štátnej správy a samosprávy, aby obyvateľom viac uľahčovali možnosti separovaného zberu a hľadali možnosti ich ďalšej motivácie.

Začnime dnes – doma, v práci, v škole, vo farnosti či rehoľnom spoločenstve a nebojme sa ísť príkladom sami sebe, ostatným našim blízkym, kolegom a pod. Boh Stvoriteľ sa nám za to odmení materiálnym i duchovným úžitkom.

Laudato si´

V Banskej Bystrici, 16. 5. 2016                                  Environmentálna subkomisia KBS

Comments are closed.