Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Environmentálna subkomisia KBS na zasadnutí v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa 6. apríla 2016 konalo pracovné stretnutie Environmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska (ES KBS). Pod vedením predsedu Mons. Jána Babjaka, SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu, sa subkomisia venovala príprave vyhlásení a článkov k témam Encykliky Svätého Otca Františka Laudato si a plánu svojej činnosti na tento rok.

V Encyklike Laudato si sv. Otec František zdôrazňuje, že „… bez ohľadu na katastrofické predpovede je isté, že súčasný svetový systém je neudržateľný z rozličných hľadísk, pretože sme prestali myslieť na ciele ľudského konania. Ak sa rozhliadneme po regiónoch našej planéty zistíme, ľudstvo sklamalo Božie očakávanie.“ Pripomína, že otázky ekologické nemožno vnímať oddelene od sociálnych: „Ukazuje sa, že zhoršovanie životného prostredia a ľudský a  etický úpadok sú vnútorne spojené.“ (56) Z tejto krízy však vedie cesta cez konkrétne skutky: „Stačí sa pozrieť úprimne na skutočnosť, aby sme zistili, že náš spoločný dom veľmi chátra, ale nádej nás pozýva uznať, že vždy existuje východisko, že vždy môžeme zmeniť kurz, a  že vždy môžeme urobiť niečo na riešenie problémov.“

Vyhlásenia subkomisie spolu s konkrétnymi príkladmi, ako sa správať k životnému prostrediu, k prírode a krajine, k stvorenstvu budú postupne počas roka predkladané verejnosti. Prvé vyhlásenie bude vyzývať na separovaný zber odpadu, na vytváranie podmienok pre pozitívnu motiváciu k správnemu triedeniu odpadov a v hospodárení s druhotnými surovinami spolu s praktickými radami pre farnosti a cirkevné spoločenstvá, verejnosť.

Comments are closed.