Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Encyklika Laudato sí o ochrane životného prostredia vyšla v slovenčine

Najnovšia encyklika pápeža Františka Laudato sí s podtitulom „o starostlivosti o náš spoločný domov“ vyšla 1. septembra 2015 v slovenčine. Práve tento deň vyhlásil pápež František za prvý Svetový deň modlitby za ochranu stvorenia.

Encykliku si môžete stiahnuť tu: Laudato si

Slovenské vydanie pápežského listu, prostredníctvom ktorého chce pontifex „nadviazať dialóg o našom spoločnom dome so všetkými ľuďmi“, vychádza necelé tri mesiace po jeho oficiálnom predstavení vo Vatikáne.

Pápež František sa v dokumente venuje stavu životného prostredia, konkrétne analyzuje najväčšie problémy dnešných čias, akými sú klimatické zmeny, prístup k pitnej vode či znečisťovanie ovzdušia, a hovorí o ekologickom dlhu Severu proti Juhu. Témy ekológie totiž úzko súvisia so sociálnou nespravodlivosťou, pretože ekologická harmónia nemôže existovať tam, kde je sociálna nespravodlivosť.

Stredobodom encykliky Laudato sí je návrh integrálnej ekológie, ktorá poukazuje na špecifické miesto človeka v tomto svete a jeho vzťahy k realite, ktorá ho obklopuje. Integrálnu ekológiu pritom podľa pápeža nemožno oddeliť od pojmu spoločného dobra. Dokument upozorňuje na kultúru vyhadzovania a poukazuje na striedmy životný štýl, ktorý človeka oslobodzuje. Podotýka, že nemožno podceňovať ekologickú výchovu, ktorá sa začína každodennými gestami, počnúc šetrením vodou, triedením odpadkov až po zhasínanie zbytočne svietiacich svietidiel. Zdôrazňuje tiež našu zodpovednosť za planétu, ktorú zanecháme budúcim generáciám.

Encyklika sa po svojom zverejnení stretla s mimoriadnym záujmom širokej verejnosti, pretože téma ekológie spája mnohé skupiny ľudí, a to nielen z radov veriacich. Slovenské vydanie vychádza z poverenia Konferencie biskupov Slovenska vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha a je dostupné v jeho obchodnej sieti, ako aj v internetovom obchode eVojtech.sk.

Zdroj: TK KBS

Comments are closed.