Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Kardinál Turkson o veľkej odozve na novú encykliku Laudato si´

Vatikán 12. augusta – Ako sme už informovali, Svätý Otec vyhlásil 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva. O význame tohto gesta, ako aj o svetovej odozve na novú encykliku pápeža Františka Laudato si´ hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kardinál Peter Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj:

„Toto vyhlásenie je naozaj veľmi významné. Ako vidieť už v encyklike, je tu táto túžba dať najavo ekumenickú tvár. Myšlienka prevziať tento septembrový Svetový deň za stvorenstvo, ako to už praktizuje Pravoslávna cirkev, symbolizuje niečo veľmi dôležité: súlad myšlienok medzi týmito dvoma cirkvami. Iste, Svätý Otec mohol vybrať akýkoľvek iný dátum. To, že chcel prevziať rovnaký dátum, aký používa Pravoslávna cirkev, symbolizuje niečo veľmi významné. Na rozdiel od množenia slávení, je tu snaha spojiť sa s tými, ktoré už existujú. Môžeme pomyslieť aj na to, že pápež František vo svojej posynodálnej exhortácii Evangelii gaudium píše, že skutočnosť je mocnejšia než myšlienka. A aj toto sa tu ukazuje. Encyklika ponúkla mnohé myšlienky, avšak výber dátumu pre slávenie dáva istý druh konkrétnosti všetkým návrhom podaným v encyklike. Takže nie sú to len prezentované myšlienky, ale je tu aj túžba skonkrétniť ich.“

Encyklika Laudato si´ sa momentálne teší veľkej pozornosti na svetovej úrovni. Budú podľa vás politickí či svetoví vodcovia počúvať pápeža?

„Už začali počúvať. Ja už o tom mám aj svedectvo. 29. júna som bol v New Yorku na čele delegácie Svätej stolice pri diskusii na tému klimatických zmien. Jedna relácia za druhou citovala encykliku pápeža Františka. Aj keď encyklika nebola úplne na tému klimatických zmien, ale práve o stvorenstve a integrálnej ekológii, jeden za druhým citovali časť, ktorá sa zaoberá otázkou klimatických zmien. Takže odozva bola už potvrdená. My tu neustále dostávame listy s blahoželaním Svätému Otcovi za vydanie tejto encykliky a tieto listy neprichádzajú len od vedcov, ale aj od ľudí na riadiacich postoch a od členov vlád. V júli v Paríži Nicolas Hulot, poradca francúzskeho prezidenta zorganizoval podujatie na tému životného prostredia. Prezident Hollande otvárajúc konferenciu svojím príhovorom, hojne citoval encykliku pápeža Františka.“

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Comments are closed.