Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Ochranou prírody odpovedáme na Božiu lásku

Vatikán 9. februára 2015 – Kresťania sú povolaní ochraňovať stvorenie, zdôraznil pápež František v dnešnej rannej svätej omši, slávenej v Dome sv. Marty. Boh neskončil s tvorením vesmíru, on neustále udržiava to, čo vytvoril, poznamenal Svätý Otec vychádzajúc z úryvku Knihy Genezis (1,1-19) v prvom čítaní, ktorý rozpráva o stvorení sveta. Následne na základe state z evanjelia (Mk 6,53-56) poukázal na to, ako Ježiš nanovo pretvára to, čo bolo zničené hriechom.

Vidíme Ježiša medzi ľuďmi a evanjelista Marek píše: «Všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.» To je znovustvorenie. „Toto ‚druhé stvorenie‘ je obdivuhodnejšie než prvé, toto druhé dielo je ešte obdivuhodnejšie, poznamenal pápež. Napokon, ako dodal, je tu i ďalšie dielo, dielo „vytrvalosti vo viere“, ktoré koná Duch Svätý:

„Boh pracuje, pokračuje v práci, a my sa môžeme pýtať, ako máme reagovať na toto Božie stvorenie, ktoré sa rodí z lásky, pretože on koná skrze lásku. Na ‚prvé stvorenie‘ máme reagovať zodpovednosťou, ktorú nám Pán dáva: ‚Zem je vaša, vezmite si ju; podmaňte si ju; zveľaďte ju.“ Aj pre nás je tu povinnosť zveľaďovať zem, umožniť rozvíjať sa stvoreniu, ochraňovať ho a rozvíjať ho podľa jeho zákonitostí. My sme správcami stvorenia, nie pánmi.“

Svätý Otec varoval, že musíme byť na pozore, „aby sme sa stvorenia nezmocnili, ale aby sme mu umožnili rozvoj podľa jeho zákonitostí“. Preto prvou reakciou na Božie dielo je pracovať pre ochranu stvorenia.

„Keď počujeme, že ľudia robia stretnutia, aby uvažovali nad tým, ako ochraňovať stvorenie, môžeme povedať: ‚Ale nie, toto sú Zelení!‘ Nie, nie sú to Zelení! Toto je kresťanské! Je to naša odpoveď na Božie ‚prvé stvorenie‘. Je to naša zodpovednosť. Kresťan, ktorý nechráni stvorenie, ktorý nenapomáha jeho rozvoju, je kresťan, ktorý sa nezaujíma o Božie dielo, dielo, ktoré sa zrodilo z Božej lásky k nám. To je prvá odpoveď na prvé stvorenie: Chrániť stvorenie, zveľaďovať ho.“

Svätý Otec sa potom opýtal, ako budeme reagovať na ‚druhé stvorenie‘. Sv. Pavol nám hovorí, aby sme sa „zmierili s Bohom“, „kráčali cestou vnútorného zmierenia, zmierenia v rámci spoločenstva, pretože zmierenie je dielom Krista“. Ako tiež povedal, nemali by sme zarmucovať Ducha Svätého, ktorý je v nás a pôsobí v nás. Boh je totiž osoba, dodal pápež, „veríme v osobného Boha: v osobu Otca, v osobu Syna a osobu Ducha Svätého“:

„A všetky tri sú zapojené do tohto stvorenia, do tohto nového stvorenia, do tejto vytrvalosti v znovutvorení. A všetkým trom odpovedáme [úsilím] chrániť a napomáhať rast stvorenia, nechať sa zmieriť s Ježišom, s Bohom v Ježišovi, v Kristovi, každý deň, a nezarmucovať Ducha Svätého, neodháňať ho preč. On je hosťom našich sŕdc, ktorý nás sprevádza, napomáha nášmu rastu.“

„Kiež nám Pán dá milosť pochopiť, že to on pôsobí, a nech nám dá milosť správne odpovedať na toto dielo lásky” – povedal Svätý Otec v závere dnešnej homílie.

 

Text prevzatý z internetovej stránky Vatikánskeho rozhlasu  http://sk.radiovaticana.va/

Comments are closed.