Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Starostlivosť o životné prostredie v príhovore mladým Filipínčanom

Ďalšou oblasťou, do ktorej ste povolaní prispieť, je starostlivosť o životné prostredie. A to nie iba kvôli pravdepodobnosti, že vaša krajina, viac ako iné, môže byť vážne zasiahnutá klimatickými zmenami. Ste povolaní, aby ste sa starali o stvorenstvo nielen ako zodpovední občania, ale aj ako Kristovi nasledovníci. Ohľad na životné prostredie si žiada viac, ako len používanie čistých produktov a ich recyklovanie. Tieto prvky sú dôležité, ale nestačia. Potrebujeme očami viery vidieť krásu Božieho spásneho plánu, súvislosť medzi prírodným prostredím a dôstojnosťou ľudskej osoby. Muž a žena boli stvorení na Boží obraz a podobu a im bolo dané, aby vládli nad stvorením (porov. Gn 1, 26-28). Ako správcovia stvorenia sme povolaní urobiť zo Zeme nádhernú záhradu pre ľudskú rodinu. Keď ničíme naše lesy, pustošíme pôdu a znečisťujeme moria, zrádzame toto vznešené povolanie.

Pred tromi mesiacmi sa vaši biskupi zaoberali týmito témami v prorockom pastierskom liste. Žiadali všetkých, aby premýšľali nad morálnou dimenziou našich aktivít a nášho spôsobu života, nad našimi spotrebami a nad používaním prírodných zdrojov. Dnes vás žiadam, aby ste tak urobili v kontexte vášho života a vášho nasadenia sa za budovanie Kristovho kráľovstva. Drahí mladí, správne používanie a spravovanie prírodných zdrojov je naliehavou úlohou, do ktorej máte významným spôsobom prispieť. Ste budúcnosťou Filipín. Zaujímajte sa o to, čo sa deje s vašou prekrásnou krajinou!

Pápežov text pre mladých Flipínčanov: Morálna integrita, ochrana prírody, pomoc chudobným, Manila, 18. január 2015

Text prevzatý z internetovej stránky Vatikánskeho rozhlasu http://sk.radiovaticana.va/

Comments are closed.