Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Príprava konferencie Pôda ako Boží dar a jej zodpovedné využívanie

2. októbra 2014 v Diecéznom centre sv. Jána Pavla II. v Banskej Bystrici zasadala pod vedením arcibiskupa Mons. Jána Babiaka Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska. Hlavnou témou rokovania bola príprava konferencie Pôda ako Boží dar a jej zodpovedné využívanie v súčasnom svete, ktorá by sa mala konať 22. – 23. mája 2015 v pastoračnom centre pútnického miesta Gréckokatolíckej cirkvi v Ľutine (okr. Sabinov). Konferencia sa bude zaoberať hlavne týmito témami:

1. Zodpovedné pôdohospodárstvo v kontexte klimatických zmien a erózie pôdy.

2. Ohľaduplné pôdohospodárstvo a zachovanie biodiverzity.

3. Problematika inváznych organizmov na Slovensku.

4. Možnosti rozvoja vidieka na Slovensku v duchu zásad kresťanského života.

5. Hospodárenie na cirkevnej pôde a možnosti čerpania podporných fondov.

6. Malofarma a ako ju založiť.

7. Príklady a skúsenosti z praxe: skúsenosti so sebestačnosťou v hospodárení a zabezpečovaní potravín v charitatívnych a sociálnych projektoch Cirkvi; príklady projektov prírode blízkeho hospodárenia.

Comments are closed.