Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Návrat k pôde môže byť dobrá cesta pre mladých aj pre nezamestnaných (2014)

Výzva Environmentálnej subkomisie KBS ku Dňu stvorenstva 1. 9. 2014

 

Slovensko je krásna krajina s významným podielom vidieka a dávnou tradíciou poľnohospodárstva. Máme viac ako 2 milióny hektárov poľnohospodárskej pôdy vo veľmi pestrom mikroklimatickom a pôdno-druhovom zastúpení, od nížin až po vysokohorské lúky. To nás predurčuje na produkciu pestrej palety plodín a chov rôznych druhov hospodárskych zvierat. Slovensko bolo sebestačnou krajinou v základných potravinách a začiatkom 90-tych rokov sme dokonca exportovali prebytky. Pôda dávala prácu približne 350 tisíckam Slovákov,[1] čo predstavovalo významné percento z celkovej zamestnanosti. Nie všetko bolo ideálne, napr. intenzívne používanie agrochemikálií a rozsiahle monokultúry, ale vidiek žil, krajina mala svojho gazdu v každom chotári.

Dnes máme priemernú nezamestnanosť asi 14%, pričom v tradične agrárnych regiónoch je toto percento ešte vyššie, i viac ako 30%. Veľa nezamestnaných predstavujú mladí ľudia, často aj vysokoškoláci, ktorí si nevedia nájsť uplatnenie a neraz za prácou odchádzajú do zahraničia. Slovenské potraviny zaberajú sotva 45% z ponuky na pultoch našich obchodov. Viaceré polia a lúky zarastajú, vidiek vymiera – chýba mu práca aj sociálna infraštruktúra, v pôdohospodárstve pracuje menej ako 50 tisíc Slovákov. Pôda sa pre mnohých dedičov pozemkov po prarodičoch stala len obchodným artiklom, od mája tohto roku je oficiálne dostupná už aj pre zahraničných kupcov.

Environmentálna subkomisia KBS vyzýva občanov Slovenska, najmä mladých ľudí a podnikateľov – hľadajme cestu k pôde ako k Božiemu daru, ktorý môže byť príležitosťou pre podnikanie a zdrojom živobytia pre tisícky obyvateľov. Mladí ľudia do 40 rokov, ktorí chcú farmárčiť, budú mať pôdu aspoň v prenájme a vypracovaný dobrý podnikateľský plán, môžu získať štedrú podporu mladým farmárom aj zo strany fondov EÚ cez Program rozvoja vidieka 2014-2020. Povzbudzujeme biskupstvá a farnosti, ktoré vlastnia cirkevnú pôdu, aby umožnili (mladým) ľuďom podnikať na cirkevnej poľnohospodárskej pôde ekologickým spôsobom a tak prinášať hodnoty cirkevnému spoločenstvu, ako aj celej spoločnosti cez Božie stvorenstvo. Vyzývame všetkých veriacich, spotrebiteľov Slovenska – uprednostňujme lokálne a sezónne potraviny z regiónu, zo Slovenska. Hľadajme možnosti priameho nákupu od farmára a vytvárajme potravinové komunity pre podporu miestnej produkcie.[2] Vyzývame vlastníkov slovenskej pôdy, aby sa jej nezbavovali ľahko, len za lepšiu cenu od zahraničných kupcov, aby sme neboli o pár rokov nájomníkmi vo vlastnom štáte s „oplotenou krajinou“. Ako kresťania máme mať pozitívny a zodpovedný vzťah k stvorenstvu, to znamená k prírode, k životnému prostrediu. Sv. otec František povedal: „Ten, kto stvorenstvo nechráni, hovorí Bohu: Nepáči sa mi tento tvoj dar, mne sa páči niečo iné, ja sa sám sebe páčim. A tak Bohu za veľký dar stvorenstva neďakuje. A v tom je ten hriech.[3]

A na záver Environmentálna subkomisia KBS apeluje na všetkých zodpovedných politikov – vytvárajte také ekonomické a legislatívne prostredie, ktoré bude motivovať (aj mladých) ľudí ostať žiť a pracovať na krásnom vidieku Slovenska.


[1] Petrášová, V., Valach, M. (2012): Sociálna funkcia pôdohospodárstva po roku 1990 v SR; http://www.vuepp.sk/EP2012/3/5Petrasova_3_2012.pdf

[3] audiencia pápeža Františka 21. 5. 2014

Comments are closed.