Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Rešpekt k prírode v encyklike pápeža Františka Svetlo viery

Viera nám v zjavení lásky Boha Stvoriteľa umožňuje viac rešpektovať prírodu, rozpoznať v nej gramatiku, ktorú zostavil On. V nej nám bol zverený príbytok, aby sme ho pestovali a opatrovali. Pomáha nám nájsť modely rozvoja, ktoré sa nezakladajú iba na užitočnosti a zisku, ale považujú stvorenie za dar, za ktorý všetci dlhujeme; učí nás rozpoznať spravodlivé formy vlády uznaním, že autorita prichádza od Boha, aby slúžila všeobecnému dobru.

(Z encykliky svätého otca Františka Lumen fidei, čl. 55)

Comments are closed.