Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Božie stvorenie – nie bezohľadne využiť, ale urobiť z neho záhradu

Chcel by som pozvať všetkých, aby sa zamýšľali nad tým, čo povedala Aparecida o Amazónii, aj nad dôraznou žiadosťou rešpektovať a chrániť celé stvorenie, ktoré Boh zveril človeku nie preto, aby ho bezohľadne využil, ale aby z neho urobil záhradu.

(Z príhovoru svätého otca Františka brazílskym biskupom 27. júla 2013 v Riu de Janeiro)

Comments are closed.