Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Stať sa Božími nástrojmi milosrdenstva a ochrany celého stvorenstva

Toto je teda pozvanie, ktorým sa obraciam na vás všetkých: prijmime milosť Kristovho vzkriesenia! Nechajme sa obnoviť Božím milosrdenstvom, nechajme sa milovať Ježišom, dovoľme, aby moc jeho lásky pretvorila náš život; a staňme sa nástrojmi tohto milosrdenstva, kanálmi, cez ktoré môže Boh zavlažovať zem, chrániť celé stvorenstvo a dať zakvitnúť spravodlivosti a pokoju.

(Z veľkonočného posolstva pri príležitosti požehnania Urbi et orbi 30. 3. 2013 vo Vatikáne)

Comments are closed.