Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

V chudobe milovať a chrániť stvorenstvo ako sv. František

František je mužom pokoja. Takto sa zrodilo toto meno v mojom srdci: František z Assisi. Muž chudoby, pokoja, muž, ktorý miluje a chráni stvorenstvo, práve vo chvíli keď sami máme so stvorenstvom nie veľmi dobrý vzťah, však? Je to muž, ktorý nám dá toho ducha pokoja, chudobný muž… Ach, ako by som si želal Cirkev chudobnú a pre chudobných!

(Z príhovoru svätého otca Františka na stretnutí s novinármi 16. 3. 2013 vo Vatikáne)

Comments are closed.