Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Májové zasadanie Environmentálnej subkomisie KBS v Banskej Bystrici

Členovia Environmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska (ES KBS), odborníci z rôznych oblasti týkajúcich sa ochrany životného prostredia, sa zišli 8. mája 2013 v Banskej Bystrici. S radosťou a nádejou prijali nového svätého otca, ktorý si zvolil meno František podľa sv. Františka z  Assisi, patróna ekológov, ochrancov stvorenstva.

Prešovský arcibiskup gréckokatolícky metropolita Ján Babjak SJ informoval o svojom odstúpení z funkcie predsedu ES KBS na stretnutí KBS. Členovia subkomisie sa mu poďakovali za svedomitú a zodpovednú prácu v tejto funkcii a skvelú spoluprácu, ktorá sa týmto nekončí. KBS nástupcu predsedu ES KBS zatiaľ neurčila. Subkomisia sa preto obráti na KBS s otázkou o ďalšej činnosti ES KBS. Všetci prítomní chcú naďalej pokračovať v  spolupráci na environmentálnych témach, prípadne tiež ako Environmentálna komisia pri Rade hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Prítomní na záver vyjadrili nádej, že sa zlepší pohľad KBS na potrebnosť angažovanosti Cirkvi v oblasti ochrany životného prostredia aj s  ohľadom na odkaz svätého otca Františka pri jeho nástupe na pápežský stolec.

Na svojej internetovej stránke ES KBS chce zverejniť výroky pápeža Františka týkajúce sa ochrany životného prostredia, prírody, stvorenstva a  udržateľného života.

Comments are closed.