Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Stretnutie Environmentálnej subkomisie KBS v Banskej Bystrici o potrebe návratu k živej prírode

Banská Bystrica 27. septembra 2012 (TK KBS) – Členovia Environmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska (ES KBS) sa zišli na pracovnom stretnutí v Banskej Bystrici. ES KBS kompletizovala návrh pastierskeho listu biskupov zameraného na ochranu prírody a životného prostredia, na ochranu Stvorenstva. List, ktorý povzbudzuje na návrat k živej prírode, k pôde, k tradičnému poľnohospodárstvu, by mal odznieť v kostoloch teraz na jeseň. „Prajeme si, aby naša krajina prekvitala a ľudia boli zdraví a šťastní“, uvádza sa v záverečnej časti textu.

Zároveň ES KBS pripravila v súvislosti s blížiacou sa spomienkou na našich zosnulých výzvu „Na cintorínoch dajme prednosť prirodzenej kráse“. Výzva pripomína, že „našich zosnulých si najviac uctíme úprimnou tichou modlitbou a jednoduchou prirodzenou úpravou hrobov so zmyslom pre Bohom stvorenú krásu.“ Členovia ES KBS sa tiež zaoberali prípravou Medzinárodného sympózia o návrate k živej prírode s pracovným názvom: „Návrat k hodnotám Božieho stvorenstva“. Boli navrhnuté základné témy. Sympózium sa má konať v dňoch 31. mája – 1. júna 2013. Najbližšie rokovanie ES KBS sa bude venovať ďalším organizačným podrobnostiam. V diskusii sa hovorilo o internetovej stránke subkomisie (www.enviro.kbs.sk), na ktorej sú postupne zverejňované vyhlásenia a publikácie vydané ES KBS. ES KBS sa stretne v Banskej Bystrici na začiatku roka 2013. Milan Lichý, člen ES KBS

Comments are closed.