Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Úvod

Modlitba za našu zem

Všemohúci Bože, ktorý si prítomný v celom svete i v najmenšom zo všetkých tvojich tvorov, ty, ktorý obklopuješ svojou nežnosťou všetko, čo existuje, vlej do nás silu, aby sme sa starali o život a krásu. Zahŕňaj nás pokojom, aby sme žili ako bratia a sestry, a nikomu neubližovali. Bože chudobných, pomôž nám zachrániť opustených a zabudnutých tejto zeme, ktorí sú tak vzácni v tvojich očiach. Uzdrav náš život, aby sme chránili svet a nie ho ničili, aby sme rozsievali krásu, a nie znečistenie a skazu. Dotkni sa sŕdc všetkých, ktorí hľadajú iba zisk na úkor chudobných a na úkor zeme. Nauč nás objaviť hodnotu každej veci, s úžasom ju kontemplovať a poznať, že sme hlboko spojení so všetkými tvormi na našej ceste k tvojmu nekonečnému svetlu. Vďaka ti za to, že si s nami po všetky dni. Podopieraj nás, prosím, v našom boji za spravodlivosť, lásku a pokoj.

pápež František, encyklika Laudato si

Zomrel Ing. Daniel LEŠINSKÝ, PhD., člen Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska.
V blaženom zosnutí večný pokoj daruj, Pane, tvojmu vždy spomínanému služobníkovi Danielovi a zachovaj mu večnú pamiatku!

Vitajte na stránkach Environmentálnej subkomisie Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá bola založená v roku 1999 ako poradné združenie KBS zamerané na teologické aspekty ochrany prírody a životného prostredia a problematiku zodpovednosti Katolíckej cirkvi za Božie dielo stvorenia. Subkomisia pracuje pod vedením otca arcibiskupa Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského eparchu. Usiluje sa o osvetu veriacich kresťanov, aby sa ich viera odrážala aj v dobrom vzťahu k prírode a životnému prostrediu.

  • Ako vznikla naša subkomisia?

    V roku 1999 prišla požiadavka od Svätej stolice voči Konferencii biskupov Slovenska (KBS), aby poverila človeka, ktorý sa bude venovať problematike viery a ekológie. Tiež žiadala určiť osobu reprezentujúcu Slovensko a KBS na medzinárodnom sympóziu Rady biskupských konferencií Európy (CCEE) v Celje (Slovinsko) v máji 1999. Téma konferencie bola Príčiny ekologickej krízy a ich posúdenie ...